Όροι Χρήσης

 • Όροι και Προϋποθέσεις

 Ανανεώθηκαν στις 16/9/2023 

H επιχείρηση με διακριτικό τίτλο business2040 και επωνυμία Business 2040 EE (στο εξής business2040) παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και διαδικτύου, hosting, cloud software as a service (Λογισμικό με παραχώρηση άδειας χρήσης έναντι συνδρομής για ορισμένο χρόνο), domain registration, σχεδίαση ιστοσελίδων κ.α., όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.business2040.gr

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη Χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τη business2040, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας “business2040.gr” και το περιεχόμενο αυτής. Περιλαμβάνουν έγγραφά όπως τους Όρους Χρήσης (TOS) της business2040, την Πολιτική Κατοχύρωσης Domain Names, την Πολιτική Απορρήτου και τη Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ business2040, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ business2040.

Η ιστοσελίδα της business2040 καθώς και τα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες της είναι διαθέσιμα για κάθε ενήλικο πρόσωπο που είναι νομικά ικανό να συνάπτει συμβάσεις (δεσμευτικές συμφωνίες). Η business240 διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά συμμόρφωσης στα κριτήρια αυτά κατά την πρόσβαση σε όλες (ή ορισμένες) από τις υπηρεσίες/προϊόντα της, στη μορφή στοιχείων ταυτοποίησης ή στοιχείων επικοινωνίας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι μεταξύ Εμάς και των Χρηστών των υπηρεσιών μας (πελατών) και κανένα άλλο πρόσωπο δε δικαιούται να επωφελείται από αυτούς.

Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή ρυθμιστική αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα αποκοπεί και θα διαγραφεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης και οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ.

Εάν οι Όροι Χρήσης δε συμβαδίζουν με τους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγγραφή σας στην business2040 (εφόσον υπάρχει εγγραφή), οι Όροι Χρήσης υπερτερούν, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά μέσω πρόσθετης τεκμηρίωσης που παρέχεται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της business2040.

 1. Ορολογία

Όποτε εντοπίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, τα ”Εσείς”, “Σας” και “Χρήστης” αναφέρονται σε εσάς, το Χρήστη της ιστοσελίδας της business2040 και των περιεχομένων, προϊόντων ή υπηρεσιών της, και το “Δικό Σας” θα ερμηνεύεται ανάλογα. Επιπλέον, τα “Εμείς”, “Εμάς” και “business2040 ” αναφέρονται στη business2040 και τα “Δικό μας” ή “της business2040 ” θα ερμηνεύονται ανάλογα. Οι “Πληροφορίες Χρήστη” αναφέρονται στις προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγονται από Εμάς στην ιστοσελίδα business2040 .gr ή/και κατά τη διαδικασία εγγραφής ή/και απόκτησης οποιονδήποτε υπηρεσιών ή προϊόντων της Newmedia. “Η Ιστοσελίδα Μας” αναφέρεται στην ιστοσελίδα “business2040 .gr” και όλες τις υποσελίδες που σχετίζεται με αυτή. Ωστόσο, ως “Ιστοσελίδα Newmedia” αναφέρονται οι Ιστοσελίδες των Χρηστών Μας που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της business2040 . Ως “Τρίτο Μέρος/Πρόσωπο/Οντότητα” ή “Τρίτους”, αναφέρουμε κάθε πρόσωπο/οντότητα/εταιρεία που δε σχετίζεται με τη business2040 

 1. Διαθέσιμες Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες πληροφορικής, hosting, cloud software as a service: business2040 .loyalty, σύστημα κρατήσεων, business2040 .booking, κρατήσεις τραπεζιών business2040 .tablebooking, κρατήσεων δωματίων business2040 .hotels, qr menu, business2040 .businessweb εταιρικής ιστοσελίδας παρουσίασης.

Στην ιστοσελιδα www.business2040.gr αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες της newmedia όπως φιλοξενίας ιστοσελίδων, κατοχύρωση domains, παροχη λογισμικών με το μοντέλο software as a service, πώληση λογισμικών κ.α.

 1. Πληρωτέες Υπηρεσίες και τρόπος πληρωμής
 • Τιμολόγηση 

Όλες οι υπηρεσίες έχουν μια καθορισμένη τιμή ή εύρος τιμών, που προκύπτουν από την αξία των προσφερόμενων χαρακτηριστικών συνυπολογίζοντας τον απαιτούμενο για την παραγωγή τους χρόνο που δαπανείται. Οι τιμές αυτές μπορούν να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μεταβολές της αγοράς, τον πληθωρισμο ή να αντικαθίστανται προσωρινά από ειδικές/προωθητικές (promotional) τιμές.

Όλες οι τιμές μας ειναι σε ευρώ € και απεικονίζονται ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τρόπος πληρωμής: Ο τρόπος πληρωμής των υπηρεσιών cloud – software as a service που παρέχουμε είναι προπληρωμή με τραπεζικό έμβασμα ή ηλεκτρονική πληρωμή με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ή μετρητά για ποσά που επιτρέπονται, για τον χρόνο παροχής της υπηρεσίας που έχει συμφωνηθεί. Αν, κατά την λήξη της συνδρομής δεν έχει καταβληθεί το ποσό για την ανανέωση συνδρομής της υπηρεσίας, τότε η πρόσβαση στον πελάτη διακόπτεται αυτόματα και έως ότου καταβάλλει την συμφωνηθείσα αμοιβή για την ανανέωση της υπηρεσίας. Αν δεν καταβληθεί το ποσό της ανανεωσης εντος 30 ημερών από την λήξη του, τότε διαγράφεται το αρχείο του πελάτη, ενώ αποστέλλεται στον πελάτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το backup των δεδομένων του, αν δεν έχει ο ίδιος φροντίσει να λάβει το backup μέσα από την πλατφόρμα έως και την λήξη της συνδρομής του.

 • Απόκτηση των Υπηρεσιών πληροφορικής που παρέχουμε 

Όλες οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επάνω στην απόκτηση των υπηρεσιών μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

 1. Domain Name (Πληρωτέα Υπηρεσία)
 • Κατοχύρωση και Ιδιοκτησία Domain Name

Το πρόσωπο ή οντότητα που κατοχυρώνει ένα domain name είναι και ο νόμιμος ιδιοκτήτης του. Εάν ωστόσο Εσείς (ο ιδιοκτήτης του domain) αποφασίσετε να μην ανανεώσετε την κατοχύρωση ενός domain, η Newmedia δε φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά τη λήξη της διάρκειας κατοχύρωσής του. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε πως δεν έχουν όλοι οι τύποι domain περίοδο αναμονής και συνεπώς αν δεν ανανεώσετε ένα domain ενδέχεται να το χάσετε λόγω κατοχύρωσής του από άλλον χρήστη του Διαδικτύου. Κάθε domain είναι από προεπιλογή κλειδωμένο και δε μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο πάροχο.

Η κατάργηση του κλειδώματός του μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη του domain ή μέσω της περιοχής πελατών.

Ο ιδιοκτήτης ενός domain name, οποιασδήποτε κατάληξης, είναι υπεύθηνος να παρακολουθεί την ημερομηνία λήξης του domain name του και να ολοκληρώνει την ανανέωση του, εφόσον το επιθυμεί, από την περιοχή πελατών μας. Η Newmedia δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθηνη για την λήξη ενός domain name και την απενεργοποίηση διάφορων υπηρεσιών ως συνέπεια αυτού.

 • Ανανέωση Domain

Ένα domain μπορεί να ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή εντός της συνδρομής, από την ημερομηνία κατοχύρωσης έως την ημέρα πριν την αναγραφόμενη ως ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται στην περιοχή πελατών. Ως ημερομηνία λήξης αναφέρεται η ημέρα που το domain σας θα γίνει ανενεργό, παύοντας να λειτουργεί. Η Ανανέωση ενός Domain θεωρείται έγκυρη όταν η ημερομηνία Πληρωμής προηγείται της ημερομηνίας λήξης. Η ημερομηνία πληρωμής ορίζεται όταν η επιλεγμένη οντότητα πληρωμής (δηλ. ο πάροχος της μεθόδου πληρωμής) επιβεβαιώσει την επιτυχή άφιξη της πληρωμής. Αν η Ανανέωση του Domain δεν πληρωθεί εγκαίρως, το domain εισέρχεται στη λεγόμενη περίοδο Καραντίνας. Μπορείτε να ανακτήσετε ένα domain από την περίοδο καραντίνας, με περαιτέρω χρέωση.

 • Ακύρωση της Κατοχύρωσης domain

Τα domains είναι ιδιοκτησία του Χρήστη που τα κατοχυρώνει από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της αγοράς. Ως εκ τούτου η κατοχύρωση δε μπορεί να ανακληθεί και η αποζημίωση δεν είναι δυνατή.

 • Ιδιωτική Κατοχύρωση Domain

Μπορείτε να κατοχυρώσετε ένα domain name και να διατηρήσετε την ανωνυμία σας ως μέθοδο αποφυγής SPAM (ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ή για τη μη καταχώρησή σας σε βάσεις δεδομένων. Κατά τη διαδικασία της κατοχύρωσης σας ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, κάτι που ωστόσο συμβαίνει μόνο για λόγους χρέωσης (π.χ. για τη δημιουργία τιμολογίου). Οι παρεχόμενες πληροφορίες δε θα δημοσιοποιηθούν αλλού.

 1. Συμβόλαιο και Ανάκληση Συμβολαίου
 • Συμβόλαιο

Κάθε φορά που μία πληρωμή ολοκληρώνεται επιτυχώς, ένα δεσμευτικό συμβόλαιο ξεκινά μεταξύ Εσάς και της business2040 . Ως “επιτυχώς ολοκληρωμένη”, ορίζεται μία πληρωμή όταν το πλήρες ποσό έχει κατατεθεί και ένα τιμολόγιο έχει εκδοθεί  .
 Υπάρχει μία περίοδος 15 ημερών κατά την οποία μπορείτε να αιτηθείτε την ακύρωση μίας υπηρεσίας και την αποζημίωσή σας. Η διαδικασία αυτή ωστόσο υπόκειται σε συγκεκριμένα κριτήρια και κανόνες (βλ. Παράγραφο 6).

 • Ανάκληση Συμβολαίου

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε την ανάκληση και ακύρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας, χωρίς να έχετε δικαίωμα αποζημίωσης για τον υπόλοιπο χρόνο της υπηρεσίας που έχετε προπληρώσει, αν παρέλθουν 15 ημέρες από την αρχική ενεργοποίηση. Έχετε υπ’ όψιν πως, η ανάκληση, η απόκτηση υπηρεσιών καθώς και τυχόν αιτήματα για αλλαγές στις τρέχουσες υπηρεσίες (δηλ., οτιδήποτε επηρεάζει τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών σας) θα πρέπει να γίνεται από Εσάς  εγγράφως (μέσω email), και από τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας και τη δημιουργία του εν λόγω account Υπηρεσιών.

 • Διάρκεια Συμβολαίου

Η διάρκεια συμβολαίου για τα λογισμικά μας (ως software as a service) είναι από 1 μήνα εως και 36 μήνες, η οποία αναφέρεται στο τιμολόγιο. Τα domains έχουν ελάχιστη περίοδο κατοχύρωσης τα 1-2 χρόνια (ανάλογα τους όρους του παρόχου ενός domain) και μέγιστη τα 10 χρόνια. Για άλλες υπηρεσίες, το συμβόλαιο παύει να ισχύει με το τέλος της παροχής της υπηρεσίας (όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο) εκτός αν ορίζεται σχετικά με το πέρας της πληρωμής τους.

 1. Πληρωμές και Αποζημιώσεις
 • Μέθοδοι Πληρωμής

Μπορείτε να αποκτήσετε τις υπηρεσίες μας με χρήση Πιστωτικής Κάρτας, PayPal, τραπεζικής μεταφοράς καθώς και άλλες τοπικές μεθόδους πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης της απευθείας κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Newmedia) ή με μετρητά για ποσά έως 500 ευρώ καθαρής αξίας τιμολογίου.

Στην περίπτωση πληρωμών με τραπεζική μεταφορά, μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στην υποσελίδα “Τρόποι Πληρωμής”. Έχετε επίσης υπ’ όψιν πως περαιτέρω χρεώσεις προμήθειας που προκύπτουν από την τράπεζά σας θα πρέπει να καταβληθούν από Εσάς και όχι τη business2040 .

Σημείωση: Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων Σας στην αίτηση πληρωμής. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα και οι πληροφορίες εντός τους ακριβείς. Η business2040 δεν ευθύνεται για ανεπιτυχή αιτήματα πληρωμής που οφείλονται σε λανθασμένα ή μη επαρκή στοιχεία Χρήστη.

 • Επεξεργασία Πληρωμής

Χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα Σας ή το PayPal για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, εξουσιοδοτείτε τη Newmedia (είτε απευθείας είτε μέσω συνεργατών, θυγατρικών ή Τρίτων Μερών) να συλλέξει την πληρωμή από την κάρτα ή το λογαριασμό Σας.

Η business2040 δεν διατηρεί και δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών. Οι πληρωμές μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ολοκληρώνονται στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Πειραιώς.

 • Επαναλαβανόμενη Πληρωμή (Αυτόματη Ανανέωση)

Με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας Σας ή του PayPal για την πραγματοποίηση μίας πληρωμής, ενδέχεται να ενεργοποιείται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης. Η συχνότητα της ανανέωσης μπορεί να είναι μηνιαία ή ετήσια, ανάλογα τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Για ετήσιες ανανεώσεις, το ποσό χρεώνεται πριν την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας που έχετε ενεργοποιήσει.

Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση οποιαδήποτε στιγμή στη “Διαχείριση” πληρωμών μεσω του συστήματος πληρωμών  που χρησιμοποιείτε . Με την αυτόματη ανανέωση ενεργή, εξουσιοδοτείτε τη Newmedia να λαμβάνει πληρωμή από την κάρτα ή τον PayPal λογαριασμό Σας έως ότου να ακυρώσετε την υπηρεσία.

 • Ημερομηνία Πληρωμής και Ημερομηνία Ενεργοποίησης

Η ημερομηνία πληρωμής ορίζεται με την επιβεβαίωση επιτυχούς λήψης του απαραίτητου ποσού από την επιλεγμένη οντότητα πληρωμών (δηλ., τον εκάστοτε πάροχο της μεθόδου πληρωμής). Στην περίπτωση πληρωμών που έγιναν μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή PayPal, το ποσό δεσμεύεται άμεσα από το λογαριασμό Σας. Αυτό σημαίνει πως η ημερομηνία πληρωμής και η ημερομηνία ενεργοποίησης είναι ίδιες, εκτός από τις περιπτώσεις που η πληρωμή θα πρέπει για οποιονδήποτε λόγο να ολοκληρωθεί χειρωνακτικά. Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση μπορεί να καθυστερήσει κάποιες ημέρες.

 • Αιτήσεις Αποζημίωσης

Όλες οι υπηρεσίες, με εξαίρεση την κατοχύρωση domain και τα έξοδα αρχικής παραμετροποίησης πλατφόρμας (όταν πρόκειται για λογισμικό που παρέχεται ως υπηρεσία) , είναι αποζημιώσιμες για μία περίοδο 15 ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης. Η αποζημίωση είναι δυνατή μόνο για την πρώτη αγορά υπηρεσιών. Η Newmedia δε θα αποζημιώσει περαιτέρω αγορές/ανανεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Αυτόματης Ανανέωσής τους μέσω της υπηρεσίας Επαναλαμβανόμενης Πληρωμής. Έχετε επίσης υπ’ όψιν πως οι εκπτωτικοί κωδικοί (vouchers) δεν είναι σε καμία περίπτωση αποζημιώσιμοι.

Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 15 ημέρες, επιστρέφεται στον πελάτη το πόσο της συνδρομής του, αφού παρακρατηθούν τα πρόσθετα έξοδα, δηλαδή η αξία εργασιών της αρχικής παραμετροποίησης (setup).
Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 15ή μέρα της συνδρομής.

Η αποζημίωση ήδη κατοχυρωμένων domains δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση που έχετε λάβει έναν εκπτωτικό κωδικό (voucher) για δωρεάν domain μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σας και αιτηθείτε αποζημίωση μετά την κατοχύρωση του domain, το ποσό αποζημίωσης θα ισούται με το κόστος του πακέτου σας μείον το κόστος του domain.

Εάν – στην περίπτωση online διαφημιστικής καμπάνιας – οποιαδήποτε Τρίτη Οντότητα (λ.χ. η Google) αποφασίσει την απαγόρευση της καμπάνιας λόγω αμφιλεγόμενης διαφημιζόμενης υπηρεσίας/προϊόντος, η αποζημίωση δεν είναι εφικτή. Στην περίπτωση αυτή, η Newmedia δε φέρει ευθύνη για τυχόν οικονομικές απώλειες του Χρήστη.

Για να αιτηθείτε ανάκληση του συμβολαίου σας, θα πρέπει να στείλετε email στη Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Μας (βλ. Παράγραφο 5).

Για την ακύρωση πακέτων ιστοσελίδας ή των λογισμικών που παρέχουμε, εντός της περιόδου των 15 ημερών δεν απαιτείται αιτιολόγηση από την πλευρά Σας, ωστόσο ενθαρρύνουμε τους Χρήστες Μας να την παρέχουν για λόγους πληροφόρησης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Στην περίπτωση αιτήματος ακύρωσης κάθε Υπηρεσίας πληροφορικής, εξαιρουμένων των πακέτων ιστοσελίδας και των domain names, οφείλετε να παρέχετε αιτιολόγηση του αιτήματος. Για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αιτήματα αποζημίωσης είναι:

o             Πλήρης παύσης κάθε υπηρεσίας

o             Επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του project Σας

o             Αποτυχία παροχής υπηρεσίας για την οποία έχει καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό (με επιβεβαίωση της πληρωμής)

Σημείωση: Η business2040 διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τους λόγους αιτήματος ακύρωσης που έχετε υποβάλλει και να αποφασίσει για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματός Σας.

 • Ημερομηνία και Μέθοδος Αποζημίωσης

Η αποζημίωση του ποσού που έχετε καταβάλλει ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών, ξεκινώντας από την ημερομηνία ειδοποίησης της business2040 για την επικείμενη αποζημίωση και θα καταβληθεί μέσω της ίδιας μεθόδου πληρωμής που έχετε χρησιμοποιήσει για την πληρωμή (με εξαίρεση τις περιπτώσεις απευθείας κατάθεσης) ή μέσω μη αποζημιώσιμου εκπτωτικού κουπονιού στο ύψος της πληρωμής. Η απενεργοποίηση των υπηρεσιών Σας λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με την αποζημίωση.

 1. Αποδεκτή Χρήση
 • Περιεχόμενο

Δεν θα δημοσιεύσετε σε, ή διανείμετε μέσω, ιστοσελίδων της business2040 οποιοδήποτε περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστικό, απειλητικό, άσεμνο, βλαβερό, ή είναι πορνογραφικού ή άλλου παράνομου χαρακτήρα. Επίσης, περιεχόμενο που κατά κάποιον τρόπο παραβιάζει ή θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά Μας ή τα δικαιώματα άλλων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων σε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων απορρήτου και δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής) είναι απολύτως απαγορευμένο, όπως και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή ενόχληση σε Εμάς ή σε άλλους. Επιπλέον, δε μπορείτε να εκφράζετε απόψεις που θεωρούνται χυδαίες, σεξιστικές, ρατσιστικές ή προσβλητικές. Ενθαρρύνουμε τους Χρήστες να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με σεβασμό και ευγένεια.

 • Ιδιοκτησία Περιεχομένου

Δεν θα αναδημοσιεύετε ούτε και θα αναδιανέμετε με οποιοδήποτε τρόπο, υλικό σε ιστοσελίδα της business2040 , χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του νόμιμου ιδιοκτήτη του εν λόγω υλικού.

 • Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις

Οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες οποιουδήποτε διαγωνισμού, προωθητικής ή διαφημιστικής καμπάνιας λαμβάνει χώρα στην Ιστοσελίδα της Newmedia και σας βρίσκει συμμέτοχους.

 • Παρέμβαση

Δεν θα επιδείξετε ή προκαλέσετε οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή την ασφάλεια της ιστοσελίδας της Newmedia, ούτε θα προκαλέσετε αδικαιολόγητη ενόχληση και αναστάτωση στο προσωπικό Μας.

 • Ταυτότητα

Δεν θα υποδυθείτε άλλο πρόσωπο/οντότητα, ούτε και θα παρουσιάσετε ψευδώς τη σχέση που έχετε με κάποιο πρόσωπο/φορέα.

 • SPAM

Δεν θα προωθήσετε την ιστοσελίδα σας στη Newmedia με την αποστολή spam (δηλ., μηνύματα που αποστέλλονται σε λογαριασμούς email χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του λογαριασμού).

 • Λογισμικό Robot

Δεν θα χρησιμοποιήσετε λογισμικό ρομπότ (ούτε και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό δεν ανήκει στη business2040 ) για τη δημιουργία νέων ιστοσελίδων business2040 ή παραλλαγές του λογισμικού business2040 ή για να αποκτήσετε πρόσβαση με σκοπό την τροποποίηση ιστοσελίδων της business2040 ή των λογισμικών της .

 • Εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας

Δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε είδος παράκαμψης με σκοπό να ξεπεράσετε περιορισμούς πακέτων ή περιορισμούς οποιασδήποτε υπηρεσίας ή λειτουργίας της business2040 .

Τερματισμός της υπηρεσίας

  Ο πελάτης  δικαιούται να τερματίσει την χρήση της υπηρεσίας καταγγέλλοντας μονομερώς την  παρούσα σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή των δεδομένων σε αρχείο backup από τη business2040 και την ασφαλή καταστροφή των δεδομένων από τη newmedia, εγγράφως με αποστολή email στο [email protected]

  Aν ο τερματισμός γίνει μετά την 14η ημέρα χρήσης της υπηρεσίας, ο  πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για κανένα λόγο. Αν η υπηρεσία  χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη με τρόπο αντίθετο στους νόμους ή στα χρηστά ήθη,  η business2040 διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της υπηρεσίας.

 Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

  Η υπηρεσία παροχής λογισμικού με μοντέλο της συνδρομής (software as a service) της newmedia συνοδεύεται από εγγύηση  επιστροφής χρημάτων 14 ημερών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία προστασίας των  καταναλωτών,  ημερών από την ημερομηνία  έναρξης του λογαριασμού . Αν ο  πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών της business2040 , μπορεί  μέσα σε 14 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του  παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της  υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων  χρημάτων. Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 14 ημέρες, επιστρέφεται στον πελάτη  το πόσο της συνδρομής του, αφού παρακρατηθούν τα πρόσθετα έξοδα, δηλαδή η αξία  εργασιών της αρχικής παραμετροποίησης (setup). Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 14ή  μέρα της συνδρομής.

 

Ευθύνη Χρήστη και Μη Επιτρεπτή Χρήση υπηρεσιων .

Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της business2040 , τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:

α.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις

β.πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο

γ.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

δ.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

ε.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

ζ.ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της

η.παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

θ.παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

7.2 Η business2040 έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η newmedia έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον χρήστη της υπηρεσίας ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον χρήστη της υπηρεσίας για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο χρήστης της υπηρεσίας δεν συμμορφωθεί άμεσα η business2040 έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

7.3 Η business2040 ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη της υπηρεσίας σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email(spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον χρήστη της υπηρεσίας τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.

Η business2040 διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του χρήστη της υπηρεσίας θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk e-mail”. Ο χρήστης της υπηρεσίας που κάνει χρήση των υπηρεσιών του newmedia γιαspamming θα χρεώνεται ένα πόσο για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από Η newmedia.

7.4 Η business2040 έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του.

Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, Η business2040 έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο.

7.5 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών του newmedia. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server του newmedia, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

7.6 Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του χρήστη της υπηρεσίας και μόνο σε συγκεκριμένα πακέτα φιλοξενίας ( VPS , DEDICATED ). Η business2040 έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.

7.7 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της business2040 όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks,sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke,teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

7.8 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη της υπηρεσίας.

7.9 Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του και θα χρησιμοποιεί τα λογισμικά της business2040 με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της business2040 , περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η business2040 έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του χρήστη της υπηρεσίας είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του χρήστη της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η business2040 προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο χρήστης της υπηρεσίας θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η business2040 θα συνεργάζεται με τον χρήστη της υπηρεσίας για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

7.10 Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

α.Να μην προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες εκούσιες ή ακούσιες που μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στο server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

β.Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στο server. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

γ.Να μην εκτελεί δαίμονες/demons και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες,.exe,.com κλπ.

δ.Να μην εκτελεί οποιανδήποτε τύπο web Spider ή Indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash / AdSpy).

ε.Να μην εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύετε η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.

ζ.Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.

η.Να μην εκτελεί κανέναν gaming servers όπως counter-strike, half-life, battlefield1942 κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

θ.Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

ι.Να μην χρησιμοποιεί Script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στη business2040  όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η business2040 έχει δικαίωμα να απαγορεύσει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον χρήστη της υπηρεσίας.

κ.Για την εύρυθμη λειτουργία του server το mailbox των χρηστών δεν υπερβαίνει τα 50 Mb. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers,Vps.

λ.Να μην χρησιμοποιεί τον SMTP για μαζικές αποστολές μηνυμάτων διαφημιστικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα καθώς αυτό εκτελείται ορθά μόνο από την παρεχόμενη υπηρεσία Mailing List ή από εφαρμoγές 3ων παρόχων.

7.11  O χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως ένα συμβατικό website. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της business2040 πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου της business2040 . Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της business2040 από τον χρήστη της υπηρεσίας δημιουργεί, κατά την κρίση της business2040 , πέρα από τα επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της business2040 , η business2040 μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η business2040 διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

7.12 Οι λογαριασμοί Shared Hosting, αλλά και τα accounts των λογισμικών της business2040 δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν o χρήστης της υπηρεσίας επιθυμεί τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο πακέτο μεταπωλητών με αντίστοιχη προηγούμενη έγγραφη συμφωνία με την business2040.

7.13 Ο χρήστης της υπηρεσίας κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η business2040 , όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο χρήστης της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του, με την εξαίρεση της διατήρησης ενός backup του site του χρήστη της υπηρεσίας. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

7.14 Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της business2040 , έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η business2040 θα χρεώσει τον χρήστη της υπηρεσίας για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

7.15 Είναι ευθύνη του χρήστη της υπηρεσίας να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατό, ο χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να βάζει στους καταλόγους και αρχεία δικαιώματα 755 ή όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

7.16 Ο χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο χρήστης της υπηρεσίας είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε κατοχυρωμένο από πνευματικά δικαιώματα υλικό, εμπορικά σήματα καθώς και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικών ή περιεχομένων που παρέχονται ως μέρος της Ιστοσελίδας της business2040 και ως μέρος των λογισμικών που παρέχουμε, εξακολουθούν πάντα να βρίσκονται στην δικαιοδοσία Μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό ή περιεχόμενο χωρίς την άδειά Μας ή των δικαιοπαρόχων Μας (για περιπτώσεις όπου υφίστανται δικαιοπάροχοι). Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τέτοιο υλικό μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους και Προϋποθέσεις, και κανέναν άλλο. Δεν θα αντιγράφετε, αναπαράγετε, διαθέτετε, εκμεταλλεύεστε εμπορικά ούτε και θα έχετε οποιαδήποτε μορφής όφελος/κέρδος από τέτοιο υλικό ή περιεχόμενο, ούτε και θα βοηθήσετε/διευκολύνετε Τρίτους σε δράσεις, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

Επιπλέον, εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια διανομής ή εμπορικής εκμετάλλευσης, αποδέχεστε ότι θα Μας ειδοποιήσετε αμέσως.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες Χρήστη συλλέγονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς που ορίζονται στην, Πολιτική Απορρήτου Μας.

 1. Παραβίαση των Όρων Χρήσης Μας

Μη τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 και/ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που αντιβαίνουν ή παραβαίνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης, Σας καθιστούν υποκείμενους σε πειθαρχική και νομική δίωξη. Η απόφαση για την όποια κίνηση πειθαρχικών μέτρων (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη διακοπή όλων των υπηρεσιών), εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια της business2040 .

Παρακαλούμε όπως αναφέρετε τυχόν παραβάσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης, τους Όρους και Προϋποθέσεις Μας ή στις τοπικές Σας νομοθεσίες.

 1. Διακοπή/Τερματισμός υπηρεσιών

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως ή να διακόψουμε επ’ αόριστον τις υπηρεσίες Μας προς Εσάς, αν παραβιάσετε -ή εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανό να παραβιάσετε- τους Όρους και Προϋποθέσεις Μας. Επίσης, θα τερματίσουμε τις υπηρεσίες Μας προς Εσάς, αν κατά την απόλυτη κρίση Μας, επιδίδεστε σε συμπεριφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν ανεπίτρεπτες.

 1. Αποποίηση Ευθυνών

ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΣ (HARDWARE) AΜΕΣΑ, EΜΜΕΣΑ Ή ΤΥΧAIΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ (DOWNLOADING) ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ. ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ (DOWNLOADING) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ business2040 , ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ/λογισμικών μας software as a service ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ business2040 , ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/λογισμικ΄σ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ”. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ business2040 .

Xρεώσεις σε περίπτωση Λειτουργίας-ύπαρξης υποκαταστημάτων 

  Όταν ο πελάτης διατηρεί ή δημιουργήσει νέα υποκαταστήματα, υποχρεούται στην επόμενη ανανέωση συνδρομής να καταβάλλει για δικαιώματα άδειας χρήσης του λογισμικού το 40% επί της αξίας της συνδρομής που πληρώνει ήδη στην new media, σύμφωνα με τη κλίμακα μελών που ήδη έχει(αν τυχόν αλλάξει αυτό το ποσοστό θα γνωστοποιηθεί σχετικά προς τον πελάτη).

  Η newmedia αναλαμβάνει την υποχρέωση δημιουργίας νέου pin, username, password και κωδικού υποκαταστήματος στην βάση δεδομένων του loyalty συστήματος για την συγκεκριμένη εταιρία και να τα γνωστοποιήσει με email στον πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Loyalty από τα υποκαταστήματά του, να συνδέεται με τον κωδικό του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, ώστε να διατηρούνται ορθά και τα στατιστικά συναλλαγών.

  Η πολιτική χρήσης και χρέωσης υποκαταστημάτων ισχύει και στην περίπτωση όπου τα υποκαταστήματα λειτουργούν με διαφορετικο αφμ, αλλά με το ίδιο brand (ταμπέλα). Η χρέωση θα επιβαρύνει το κεντρικο κατάστημα, εκτός αν συμφωνηθει διαφορετικά.

  Η χρέωση για το άνοιγμα του λογαριασμού υποκαταστήματος είναι 150 ευρώ (εκτός αν η τιμή αλλάξει μελλοντικά, οποτε θα ενημερωθεί σχετικά και ο πελάτης) και περιλαμβάνει την εκπαίδευση με τηλεδιάσκεψη του χειριστή του υποκαταστήματος στην χρήση της πλατφόρμας.

  Με τον κωδικό του υποκαταστήματος, θα ειναι δυνατή η προβολη στατιστικών που αφορούν μονο στο συγκεκριμένο κατάστημα, παράλληλα με την συνολική βάση δεδομένων, καθώς και η αποστολή sms για το συγκεκριμένο κατάστημα. Οι λειτουργιες της πλατφόρμας, τόσο για το κεντρικό, όσο και για το υποκατάστημα δημοσιευονται στην ιστοσελίδα της new media. Η πολιτική μας αυτή, εκτός του ότι διευκολύνει τα υποκαταστήματα και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες marketing και στατιστικών, κρίνεται απαραίτητη, καθώς ταυτίζεται με την πολιτική χρέωσης της πλατφόρμας loyalty που έχουμε αναπτύξει ανά υποκατάστημα και επειδή ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν να ελέγξουμε αν τα υποκαταστήματα χρησιμοποιούν ή οχι την πλατφόρμα (γενικά όλες οι αλυσίδες εχουν μια κοινή πολιτική marketing για όλα τα καταστηματα κάτω από το ίδιο brand).

  Αν το υπολοιπο διάστημα εως την επόμενη ανανέωση της συνδρομής για το κεντρικό κατάστημα ειναι πάνω από 3 μήνες και το νέο κατάστημα δεν έχει προβεί στην ενημέρωση της newmedia, η επόμενη ανανέωση θα περιλαμβάνει την χρέωση συνδρομής που αναλογεί στο υποκατάστημα για το υπολοιπο διάστημα.

  Αν ο πελάτης διαφωνεί με τους όρους χρήσης των υποκαταστημάτων οπως και με οποιονδήποτε όρο χρήσης, μπορεί να διακόψει την χρήση της πλατφόρμας στην επόμενη αναναέωση της συνδρομής του.

 • Τρίτα Πρόσωπα

Δεν υποστηρίζουμε και δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω Τρίτων Ιστοσελίδων.

Οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ Εσάς και Τρίτων που βρέθηκαν σε Ιστοσελίδα της business2040 ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων όρων, διατάξεων, εξουσιοδοτήσεων ή αντιπροσωπεύσεων σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, γίνονται μεταξύ Εσάς και της εν λόγω οντότητας. Επομένως, δεν είμαστε ούτε αρμόδιοι ούτε υπεύθυνοι για απώλειες/ζημιές οποιουδήποτε είδους, που συνέβησαν εν μέσω τέτοιων συναλλαγών.

 • Εξαιρέσεις Εγγύησης

Η business2040 , δεν εγγυάται ότι:

o             Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα θα καλύψετε τις απαιτήσεις σας

o             Η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς

o             Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνονται από Εσάς ως συνέπεια της χρήσης των υπηρεσιών και των προϊόντων της Newmedia, θα είναι εξακριβωμένες ή αξιόπιστες

o             Τυχόν ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού που Σας παρέχεται ως τμήμα των υπηρεσιών θα διορθωθούν

Καμία συμβουλή ή πληροφορία –είτε προφορική είτε γραπτή- που έχετε λάβει από τη business2040 , μέσω των, ή από τις υπηρεσίες Μας δεν αποτελεί εγγύηση, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στους όρους.

Η business2040 επιπλέον αποποιείται ρητά τις εγγυήσεις και τους όρους κάθε είδους, είτε ρητούς είτε συνεπαγόμενους, που συμπεριλαμβάνουν -αλλά δεν περιορίζονται σε- τις εγγυήσεις και όρους εμπορευσιμότητας, τη δυνατότητα συγκεκριμένου σκοπού και τη μη-παραβίαση.

 1. Περιορισμός της Ευθύνης
 • Γενικά

Η business2040 δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο χρήστης της υπηρεσίας δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό με το οποίο πιθανόν να κληθεί η business2040  να αποζημιώσει τον Πελάτη-χρήστη της υπηρεσίας – εφόσον αποδειχθεί ευθύνη της για  βαρειά αμέλεια – ρητά συμφωνούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι ότι δεν υπερβαίνει για καμία αιτία κατά ανώτατο όριο το 50% του ποσού το οποίο η business2040  έχει εισπράξει από τον Πελάτη-χρήστη για διάστημα ενός έτους πριν από τη χρονική στιγμή της καταβολής της αποζημίωσης.

H business2040 κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται . Η  business2040 δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup/Restore που παρέχεται μέσα από το Panel της business2040 . Για λόγους ασφάλειας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται στον υπολογιστή του χρήστη της υπηρεσίας, με ευθύνη του χρήστη. Παράλληλα, η business2040 παρέχει αντίγραφο των backup αρχείων του χρήστη σε εξωτερικό δίσκο που παρέχει ο χρήστης αν το επιθυμεί στη business2040 , παρουσία του, στην έδρα της business2040 στην Λάρισα.

H business2040 θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο του χρήστη της υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει Τη business2040 σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην ίδια, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της,  των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρήστη της υπηρεσίας.

– Τεχνική υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται τηλεφωνικά και με email εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-17.00) και αφορά αποκλειστικά στην χρήση της πλατφόρμας (cloud software πλατφόρμα) και όχι στον χειρισμό του Η/Υ του πελάτη.
Η εκπαίδευση στην χρήση του λογισμικού παρέχεται κατά την αρχική παραμετροποίηση. Αν ζητηθεί επανεκπαίδευση για την χρήση του λογισμικού σε διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από την αρχική παραμετροποίηση, είναι στην ευχέρεια της business2040 αν θα χρεωθεί ο χρόνος για αυτη την παροχή υπηρεσίας/

Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από τη business2040 με ή χωρίς λόγο ή να παρασχεθεί κατόπιν οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις εργατοώρες που θα δαπανήσει η business2040. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της business2040 αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για τη business2040 

 • Δικαιοδοσία

Οι –αναγραφόμενοι στην παράγραφο 13.1- περιορισμοί της ευθύνης της business2040 προς Εσάς, θα εφαρμόζονται είτε η business2040 έχει ενημερωθεί είτε όχι, είτε όφειλε να γνωρίζει τη πιθανότητα οποιονδήποτε τέτοιων απωλειών. Επίσης, περιορισμοί που είναι νόμιμοι ως προς την δικαιοδοσία Σας θα αφορούν Εσάς.

 • Παρεχόμενες Πληροφορίες στις Ιστοσελίδες της business2040 

Δεν είμαστε και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για:

o             Υλικό που γράφεται από τους Χρήστες, ιδιαίτερα εκείνου που δημοσιεύεται στα blogs ή/και fora. Επιπλέον, δεν εγκρίνουμε τέτοιου είδους υλικό και διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε τέτοιες δημοσιεύσεις, καθώς επίσης και να ανταποκριθούμε, σχολιάσουμε, επεξεργαστούμε, αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τα blogs ή/και τα fora κατά την απόλυτη κρίση μας. Ωστόσο, η αποτυχία της αφαίρεσης τέτοιου υλικού δεν υποδεικνύει ούτε την έγκριση ούτε την αποδοχή του από Εμάς

o             Την ακρίβεια, το συγχρονισμό ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας/δήλωσης σε Ιστοσελίδες της Newmedia, ούτε και θα καταστούμε υπόλογοι/υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές ή/και απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες στα blogs και τα fora (εκτός από περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται/απαιτείται από το νόμο). Εάν έχετε οποιοδήποτε απαίτηση ή αντίθεση που προκύπτει από τις ενέργειες ή/και τις δηλώσεις ενός άλλου χρήστη, συμφωνείτε να φέρεστε εναντίον του εν λόγω χρήστη και όχι εναντίον Μας

o             Την ποιότητα, την ακρίβεια της επίδοσης των Ιστοσελίδων της Newmedia, εκτός από περιπτώσεις που επιβάλλονται/απαιτούνται από το νόμο.

Ωστόσο, θα προβούμε σε κάθε εύλογη προσπάθεια παροχής των υπηρεσιών μας με τον πιο επαγγελματικό τρόπο

o              Δεν είμαστε ούτε αρμόδιοι ούτε υπεύθυνοι και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε Εσάς για οποιαδήποτε άλλη απώλεια/ζημιά που Εσείς ή οποιοδήποτε Τρίτο Πρόσωπο μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης, ή της σύνδεσης με τη χρήση, των Ιστοσελίδων της business2040 ή των λογισμικών της.

 1. Αλλαγές και Ανανεώσεις των Όρων

Η business2040 διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, λαμβάνοντας υπ΄όψιν νομικές, βιομηχανικές ή άλλες αλλαγές του ισχύοντος καθεστώτος. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση της συμφωνίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα “business2040 .gr”. Εάν μία ενημέρωση αλλάζει σημαντικά τα δικαιώματά Σας, θα ενημερωθείτε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την έναρξη ισχύος της ενημέρωσης. Μπορείτε να απορρίψετε τυχόν αλλαγές που έγιναν στους παρόντες Όρους, διακόπτοντας τη χρήση της ιστοσελίδας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της business2040 . Ενθαρρύνουμε όλους τους Χρήστες να διαβάσουν πλήρως αυτή τη συμφωνία και να την επανεξετάζουν τακτικά. Τα έγγραφα ισχύουν από την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής τους.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους, κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια της Λάρισας. Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας και της business2040 προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της business2040 .

Τελευταία Τροποποίηση 16/9/2023